Trang chủ Thông tin hỗ trợ khách hàng Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

- Sau khi nhận được đơn hàng, nhân viên kinh doanh sẽ tiếp nhận và xử lý đơn hàng ( chọn nhà PP, Cửa hàng … sẽ giao hàng)
- Trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày, hàng hoá sẽ được giao đến người mua hàng.