Trang chủ Đặt hàng Thông tin hỗ trợ khách hàng

Thông tin hỗ trợ khách hàng

- Bước 1 : Xem sản phẩm

- Bước 2 : nếu chọn sản phẩm này, hãy nhấn “Đặt Hàng”

- Bước 3 : chọn số lượng hàng hoá muốn đặt hàng, và nhấn “Cập nhật giỏ hàng”.

- Bước 4 :

  + Nếu bạn muốn mua tiếp sản phẩm khác, nhấn “Tiếp tục mua hàng”, sau đó quay lại bước 1.

  + Nếu Quý khách đã chọn mua sản phẩm hoàn tất, tiếp tục bước 5.

- Bước 5 : Nhấn “Gửi đơn hàng”

- Bước 6 : Nhập đầy đủ thông tin, và nhấn “Mua hàng”.