Trang chủ Thông tin hỗ trợ khách hàng Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Nhận thanh toán bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản.
- Với thanh toán tiền mặt: trả tiền ngay khi nhận được hàng.
- Với thanh toán bằng chuyển khoản : thanh toán tiền trước khi giao hàng.
   + Thông tin chủ tài khoản : .........................